[ חזרה לגלרייה ]

5
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

פרק 5 - מכירות בשחור זה מסוכן


היקף ההון השחור בישראל נאמד ב-140 מיליארד שקלים בשנה
,

כרבע מהתוצר הלאומי הגולמי. להון השחור השלכות מרחיקות לכת על המצב הכלכלי במדינה ועל החברה בכללותה אולם לא רק.
לתופעת המכירה בשחור עשויה להיות השפעה מסוכנת על העסק עד כדי ערעור מצבו הפיננסי, וזאת מעבר לסיכון החוקי שבדבר.
בהתנהלות פיננסית אחראית, כל התקבולים והתשלומים של העסק עוברים דרך חשבונות הבנק שלו. עסק רווחי נהנה לאורך הזמן
מהפערים שבין ההכנסות להוצאות, והדבר בא לידי ביטוי ביתרות הבנק המצטברות לזכותו כאשר את אלו יוכל לייעד להשקעות,
לחסכונות או לחלוקת רווחים לבעליו.

כסף שחור אינו עובר דרך חשבונות הבנק

עסק הנוהג לגבות חלק מהכנסותיו ללא רישום מסודר (ב"שחור"), סביר שלא יפקידם בחשבון הבנק, שכן אז יוכלו אלו לשמש
ראיה לפעילות לא-חוקית זו ביום שבו יצטרך לתת את הדין בפני הרשויות, אם וכאשר. יוצא אפוא שבעוד כל הוצאותיו משולמות
מתוך חשבונות הבנק, ההכנסות מופקדות רק בחלקן.יתר על כן, הניסיון מלמד כי בעלי עסקים הנוהגים לבצע מכירות בשחור
משתמשים בדרך כלל בכספים אלו להגדלת הצריכה הפרטית במקום לחיסכון וּלהשקעות, שכן על הוצאות לצריכה שוטפת רמת
הבקרה של הרשויות מוגבלת, וּבהתאם – גם יכולתן "לעלות" על המשתמטים. בכך הם עצמם מונעים מהעסק שלהם את
האפשרות לצמוח וּלהתפתח, וּבמקום זאת מבזבזים את רווחיו על הנאות היום ועל מנעמי החיים. במקרים שבהם שיעור
ההכנסות הלא-רשומות מתקרב או עולה על שיעור הרווח הנקי של העסק, תיווצר לעסק בעיית תזרים מזומנים חמורה עם הזמן.
כאמור, חשבון הבנק יצבור גירעונות כתוצאה מתשלומים העולים בסכומם על התקבולים.

הורד את הספר עכשיו והמשך לקרוא...

 

אז במקום לומר "כמעט הצלחתי",
קבל מאיתנו כבר עכשיו את הספר מתנה!
ותגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק שלך.

אני רוצה לקבל את המתנה

 


[ חזרה לגלרייה ]
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
* שם:
* אימייל:
טלפון:
Captcha