[ חזרה לגלרייה ]

12
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

פרק 12 - מהי נקודת האיזון


הביטוי "נקודת האיזון" הוא אחד המושגים החשובים ביותר בניהול העסק. 

כל בעל עסק חייב להכיר את נקודת האיזון של העסק שלו ולבחון אותה בתדירות
שלא תפחת מאחת לרבעון, או כאשר חלים שינויים מהותיים בפעילות, במרכיבי
ההוצאות או בתנאי ההתקשרות עם לקוחות או עם ספקים.
לכל אלו תהיה השפעה ישירה על נקודת האיזון.

אז מהי הנקודה הזו וּמדוע היא חשובה כל כך? 

נקודת האיזון היא סך ההכנסה הנדרשת לאיזון ההוצאות; היא הקו הדק החוצץ בין ההפסד לבין הרווח.
היא המקום שבו הרווח שווה להפסד וּשניהם יחד שווים לאפס.

לצורך חישוב נקודת האיזון נדרשים שני נתונים בלבד:

סך ההוצאות הקבועות – אותן הוצאות שאינן תלויות (או כמעט ואינן תלויות) ברמת ההכנסות של העסק.
אלו ההוצאות שרמתן תיוותר דומה בין אם העסק יעבוד בתפוקה מלאה וּבין אם הוא יעבוד בתפוקה חלקית.
חשוב להבהיר כי הוצאה המוגדרת כקבועה אינה חייבת להיות קבועה בגודלה, והיא בהחלט עשויה להשתנות
מחודש לחודש (כמו הוצאות דלק לדוגמה), אולם המִתאם (הקורלציה) בינה לבין גובה ההכנסות נשאר זניח.
שיעור ההוצאות המשתנות – אלו אותן הוצאות שגובהן ייקבע בהתאם לרמת ההכנסות בפועל.
הדוגמה הבולטת ביותר להוצאות מסוג זה היא חומרי גלם המשמשים לייצור. נתון זה נמדד באחוזים ביחס להכנסות.

סיווגי הוצאות והקשר לנקודת האיזון

הסיווג של סוגי ההוצאות השונים לשני מרכיבים אלו אינו תמיד ברור מאליו, שכן הוצאה מסוג מסוים עשויה להיחשב
כהוצאה קבועה בעסק אחד ואילו בעסק אחר היא תיחשב כהוצאה משתנה. לדוגמה, הוצאות חשמל במשרד רואה חשבון
יהיו הוצאה קבועה שאינה תלויה בגובה ההכנסות, בעוד שבמפעל ייצור עתיר מכונות "זוללות חשמל" הן תסוּוגנה כהוצאה משתנה.

לאחר שמיינו את כל מרכיבי ההוצאות ושייכנו כל אחת מהן לסוג הרלוונטי, ניתן לחשב את שני הנתונים:

חישוב סכום ההוצאה הקבועה הוא פשוט וקל וּמהווה למעשה סכִימה של ההוצאות החודשיות הממוצעות המשויכות לסיווג זה.
לעומת זאת, חישוב שיעור ההוצאות המשתנות מורכב יותר וּמחושב כיחס שבין סך ההוצאה הישירה לבין סך ההכנסות בתקופה הנמדדת.
את שני אלו יש לחשב מתוך הדוחות הכספיים (דוחות הרווח וההפסד) של העסק, אולם חובה לוודא כי אלו אכן מתיישבים עם הנתונים המעודכנים בעסק,
שכן אם רמת הוצאה קבועה מסוימת השתנתה לאחרונה, הרי שהממוצע שיחושב מתוך הדוחות הכספיים לא ישקף אותה נכונה.
לפיכך, במקרה כזה יש לאמץ לצורך חישוב נקודת האיזון את הנתון המעודכן, גם אם הוא שונה מהממוצע שחוּשב מתוך הדוחות.

כיצד לחשב את נקודת האיזון?

הורד את הספר עכשיו והמשך לקרוא...

אז במקום לומר "כמעט הצלחתי",
קבל מאיתנו כבר עכשיו את הספר מתנה!
ותגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק שלך.

אני רוצה לקבל את המתנה

 


[ חזרה לגלרייה ]
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
* שם:
* אימייל:
טלפון:
Captcha