[ חזרה לגלרייה ]

15
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

פרק 15 - כיצד לקרוא את מצב העסק


הבנת המצב הפיננסי של עסק אינה עניין פשוט!

משק הבית מאופיין בתזרימי הכנסות והוצאות הקרובים, בדרך כלל, למועד התהוותן
(משכורת נכנסת בסמוך לסוף החודש כמו גם מרבית התשלומים). ואילו בעסק,
לכל אחד ממרכיבי ההכנסות וההוצאות יש אופי תזרימי שונה הבא לידי ביטוי
בתנאי התשלום וּבמועדי הפירעון, כפי שסוכמו עם הלקוחות ועם הספקים.
נמחיש בדוגמה:הבה נחשוב על עסק יצרני המוכר סוג מוצר אחד. חלק ממכירות
העסק מבוצעות ללקוחות עסקיים בתנאי תשלום של שוטף פלוס 30 ועד שוטף
פלוס 90, ואילו שאר המכירות נעשות בחנות המפעל ללקוחות פרטיים במזומן
(או בכרטיס אשראי שמועד פירעונו קרוב מאוד למועד העסקה).
בעסק מועסקים כמה עובדים המקבלים את משכורתם בסיום החודש. העסק עובד עם כמה ספקים, ועם כל אחד מהם מוגדרים
תנאי אשראי הנעים בטווח של שוטף פלוס 30 ועד 120 יום. הוצאותיו הקבועות של העסק (שכר דירה, חשמל, מסים וכולי)
משולמות מראש או בסיום החודש.
לעסק המתואר יש מבנה אשראי תשלומים ותקבולים מורכב שאינו מאפשר בשום אופן להבין את מצב העסק אך ורק מתוך צפייה בדוחות תזרים המזומנים.

אז מה לעשות?

הניתוח הבסיסי שאותו חובה על כל בעל עסק, קטן כגדול, לבצע בתדירות קבועה ושוטפת (מומלץ מדי חודש),

כולל שלושה מרכיבים כדלקמן:

1) חישוב יתרת הנכסים וההתחייבויות השוטפות של העסק.

2) חישוב נקודת האיזון של העסק והשוואה להכנסות הצפויות. על מרכיב זה להיות חיובי!

3) חישוב ההון החוזר של העסק. חישוב נתונים אלו והשוואת השינויים לאורך הזמן יספקו גם תמונה
   ברורה בנוגע למגמה שבה העסק נמצא – בצמיחה, ברגרסיה או בדריכה בַּמקום.כאשר שלושת
   האינדיקאטורים נמצאים בטווח סביר, הרי שהעסק נמצא במצב טוב ואיתנותו הפיננסית יציבה.
   ככל שהתוצאות מתרחקות מהטווח הסביר, הרי שנדרשת בחינה מדוקדקת ועמוקה הרבה יותר
   להבנת מצב העסק והמגמה שבה הוא נמצא.

הורד את הספר עכשיו והמשך לקרוא...

 

אז במקום לומר "כמעט הצלחתי",
קבל מאיתנו כבר עכשיו את הספר מתנה!
ותגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק שלך.

אני רוצה לקבל את המתנה

 


[ חזרה לגלרייה ]
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
* שם:
* אימייל:
טלפון:
Captcha