[ חזרה לגלרייה ]

19
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

פרק 19 - מדוע עסק מרוויח זקוק לאשראי


מצב חשבון הבנק של העסק כשלעצמו, אינו משמש אינדיקציה בנוגע למצב רווחיותו – את זה כבר אמרנו.

עם זאת וּלמרבה הפלא, עסק יציב ורווחי עשוי לעמוד ביתרות שליליות בבנק באופן קבוע. 

כיצד הדבר ייתכן?

התשובה לכך פשוטה והיא נעוצה בפער שבין אשראי התקבולים לאשראי התשלומים בעסק. כל עוד פער זה שלילי,
הרי שחשבון הבנק צפוי להיות זה שיספוג אותו, זאת בהנחה, שלעסק אין מקורות מימון חלופיים.

נמחיש זאת בדוגמה פשוטה:

 • נניח שיש עסק שמחזור הכנסותיו עומד על 100,000 ₪ והוא נמצא בדיוק על נקודת האיזון, כלומר סך הכנסותיו מתאזן עם סך הוצאותיו, והרווח שלו שווה לאפס.
 • לעסק יש רק לקוח אחד, והוא משלם בתנאי תשלום של שוטף פלוס 90.
 • את החומרים הוא קונה בתנאי תשלום של שוטף פלוס 30.
 • הקניות מהוות 60% מהמכירות, קרי שעל כל 1,000 ₪ הכנסות הוא ישלם 600 ₪ לספק חומרי הגלם.
 • עלות המשכורות מגיעה ל-25,000 ₪ לחודש, והיא משולמת בסוף כל חודש.
 • סך הוצאות התקורה האחרות מסתכמות ב-15,000 ₪ בחודש, והן משולמות בתחילת החודש.

כאמור, העסק אינו מרוויח ואינו מפסיד, ולכן הגיוני היה להניח שחשבון הבנק יעמוד על יתרה אפס.
הדבר היה נכון אילו כל התשלומים והתקבולים היו מתבצעים לפי אותה מדיניות אשראי, אולם לא כך הדבר.

בדוגמה שלפנינו, ניתן לחשב ולראות שחשבון הבנק יעמוד באופן קבוע על יתרה שלילית של 255,000 ₪.

משמעות הדבר היא כי הפער במדיניות האשראי בין התשלומים והתקבולים יצר גירעון תזרימי של 255,000 ₪,
השקול לפי 2.5 ממחזור המכירות של העסק. פער זה נקרא "הון חוזר", ואותו נהוג לממן באמצעות מסגרת האשראי בחשבון הבנק. 

איפה הכסף?

אם נחפש היכן "מתחבא" הכסף, נמצא את התשובה בדוח החייבים (או למעשה בפער שבין דוח החייבים לדוח הזכאים).
פער זה, שיוצר את הגירעון, נמצא למעשה אצל הלקוחות, בסחורה שנמסרה וטרם שולמה. הרי בכל נקודת זמן יכיל הדוח
חשבונות פתוחים בסכום של שלושה חודשי פעילות, קרי 300,000 ₪.

ניתן להבין מכאן כי כל שינוי בתקופת האשראי יביא לשינוי דומה בהון החוזר הנדרש. 

לגלגל את האשראי מהבנק החוצה

אם יצליח בעל העסק לשכנע את לקוחותיו לשלם בהקדמה של חודש אחד (לשוטף פלוס 60), הרי שסך ההון החוזר שיידרש,
יפחת בסכום של 100,000 ₪, ויעמוד על 155,000 ₪ בלבד. באופן דומה, הארכת תקופת האשראי לתשלום לספקים תשפר
וּתצמצם את מסגרת ההון החוזר הנדרש (כל חודש נוסף באשראי יצמצם את ההון החוזר הנדרש בסכום של 60,000 ₪. מדוע?!).

המציאות היא בדרך כלל מורכבת יותר...

הורד את הספר עכשיו והמשך לקרוא...

אז במקום לומר "כמעט הצלחתי",
קבל מאיתנו כבר עכשיו את הספר מתנה!
ותגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק שלך.

אני רוצה לקבל את המתנה

 


[ חזרה לגלרייה ]
 • הדפס עמוד זה
 • ספר לחבר
 • הוסף לפייסבוק
 • הוסף לגוגל סימניות
 • הוסף ציוץ בטויטר
* שם:
* אימייל:
טלפון:
Captcha