[ חזרה לגלרייה ]

23
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

פרק 23 - אלטרנטיבה להפחתת נקודת האיזון


נקודת האיזון היא ההכנסה שעל העסק לייצר מדי חודש כדי להתאזן עם הוצאותיו,

כלומר סך ההכנסה שבו הרווח וההפסד מתאפסים. 

נקודת האיזון מחושבת לפי נוסחה פשוטה הכוללת שני פרמטרים בלבד:

  • שיעור הרווח הגולמי
  • סך ההוצאות הקבועות

כל שקל הכנסה מעבר לרמת נקודת האיזון, יתרום לרווח הנקי לפני מס את שיעור הרווח הגולמי (באגורות).

ניקח לדוגמה מאפיית לחם, שבה שיעור ההוצאות הישירות בגין חומרי הגלם עומד על 30% וסך ההוצאות הקבועות עומד על 70,000 ₪ לחודש.
חלוקת סך ההוצאות הקבועות בשיעור הרווח הגולמי (70% במקרה הזה) תייצג את נקודת האיזון, שבמקרה הזה תעמוד על 100,000 ₪.

כל שקל הכנסה מעבר ל-100,000 ₪ הראשונים בכל חודש, יתרום לרווח הנקי לפני מס סך של 70 אגורות.
30 האגורות הנוספות תשמשנה לצורך קניית החומרים לייצור המוצרים. 

הדרכים המקובלות להפחתת נקודת האיזון

הפחתת נקודת האיזון יכולה להיעשות הן באמצעות הפחתת ההוצאות הקבועות והן באמצעות הגדלת הרווח הגולמי.
ניתן לצמצם את ההוצאות הקבועות בתהליך של התייעלות וּלהגדיל את שיעור הרווח הגולמי באמצעות העלאת מחירים או השגת מקורות זולים יותר לרכישת חומרי הגלם.
שני אלו אפשריים בהחלט, ויש לשאוף לקיימם באופן תמידי, אלא שאין הם קלים ליישום. 

השכרת משאבים

אולם קיימת גם אפשרות שלישית להפחתת נקודת האיזון, והיא השכרת משאבים פנויים.

בכל עסק יש מִגוון משאבים העומדים לרשותו וּמשמשים אותו: מנהלי העסק, עובדי המשרד, עובדי הייצור, שטח הייצור והאחסון,
מכונות הייצור, שטחי פרסום, כסף מזומן בחשבונות הבנק וכולי. מרבית משאביו של כל עסק מנוצלים בתפוקה חלקית,
ורק מעט מהם נמצאים על "צוואר הבקבוק" וּמנוצלים במלוא הקיבולת.

בעובדה זו טמון אוצר נסתר. זיהוי המשאבים הבלתי מנוצלים והשכרתם, ייצרו הכנסה קבועה נוספת, שתביא להפחתת נקודת האיזון בסכום הגבוה ממנה ביחס הפוך לרווח הגולמי.

כך לדוגמה, אם לרשות העסק עומד מחסן גדול, המנוצל בחלקו, הוא יוכל להעמיד את החלק האחר להשכרה. עסק שבו פועלות מכונות ייצור יקרות בניצולת חלקית, יוכל להשכירן על בסיס שעה.
אם לבעלי העסק התמחות ייחודית והם עסוקים חלקית בלבד, הרי שניתן יהיה להשתמש בידע שלהם לצורך השכרת שירותי ייעוץ לעסקים אחרים, שאינם עומדים בתחרות ישירה עִמם.
חברה הנוהגת לשכור שטחי פרסום בתקציבים משמעותיים, תוכל להציע לחברה אחרת בעלת מוצרים משלימים להצטרף לפרסום, וכן הלאה.

כל אלו מאפשרים לייעל את ניצולת המשאבים העומדים לרשות העסק באמצעות השכרתם לגורמים אחרים, וּבכך מאפשרים להפחית את סך ההוצאה החודשית נטו, וּבאופן ישיר את נקודת האיזון.

הורד את הספר עכשיו והמשך לקרוא...

אז במקום לומר "כמעט הצלחתי",
קבל מאיתנו כבר עכשיו את הספר מתנה!
ותגדיל את סיכויי ההצלחה של העסק שלך.

אני רוצה לקבל את המתנה

 


[ חזרה לגלרייה ]
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר
* שם:
* אימייל:
טלפון:
Captcha